Novinarska radionica

 

U okviru aktivnosti Doma PTT škole novinarska radionica ima dugu tradiciju. Počela je sa radom 1999. godine, kada se pojavio i prvi broj domskih novina ALO ALO. Vaspitači koji su vodili ovu radionicu menjali su se, kao i izgled novina, ali je osnovni cilj pokretanja radionice ostao isti – osposobiti učenike da naprave novine.

Da bi se dobio finalni proizvod, potrebno je proći nekoliko faza: upoznati se sa publicističkim stilom, savladati pravila pisanja posebnih žanrova u okviru tog stila, usavršavati svoj pisani izraz, naučiti kako se novine prelamaju i štampaju i još mnogo toga. Tako naši polaznici postaju ne samo pravi mali novinari, već i lektori, fotografi, prelamači teksta i art direktori. Dobijaju solidnu osnovu da nastave da se bave novinarskim zanatom.
Martovsko izdanje, koje predstavlja zbir najboljih stranica iz te godine, ocenjuje se na regionalnoj Domijadi. Koncept naših novina je takav da se u fokusu uvek nalazi dom i život i rad njegovih stanara.

Sekciju vodi vaspitač Jovan Đorđević.

Najnoviji broj časopisa ALO-ALO pročitajte ovde
Prošli broj pogledajte ovde