Šahovska sekcija

Šahovska sekcija u Domu učenika ima tradiciju višegodišnjeg postojanja kao redovna slobodna aktivnost. Organizovana je po principu dobrovoljnog prisustva učenika i održava se najmanje jedanput nedeljno u večernjim časovima u trajanju 2-3 sata.

U radu sekcije, ne računajući učenike koji povremeno dođu da odigraju slobodne partije ili da učestvuju na tekmičenjima, redovno u proseku učestvuje oko 15 učenika. U toku jedne školske godine organizuje se ekipno takmičenje u muškoj i ženskoj konkurenciji između vaspitnih grupa. Takođe se održava i pojedinačno takmičenje u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Učenici - članovi sekcije koji su se takmičili na regionalnoj i republičkoj Domijadi imali su vrlo zapažene rezultate. Godinama unazad naši predstavnici ostvaruju odlične rezultate na republičkoj Domijadi.

Sekcijom koordinira vaspitač Marijana Spasenić.