Svetlana Krivokapić

Sekretar, dipl. pravnik

Svetlana Krivokapić je završila gimnaziju i Pravni fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u Domu učenika srednje PTT škole radi kao sekretar. Član je Nezavisnog udruženja novinara Srbije i i jedna je od osnivača Centra za prava deteta čiji je osnovni zadatak promocija Konvencije o pravima deteta. U slobodno vreme piše o zdravoj ishrani, a kao zaljubljenik u umetničku fotografiju imala je tri samostalne i nekoliko grupnih izložbi.